Profil společnosti

 

Společnost byla založena v r. 1995 a dnes má čtyři část:

  • výrobní (oddělení výroby oligonukleotidů, oddělení molekulárních služeb)
  • výzkumnou, která se zabývá projekty výzkumu a vývoje
  • testovací (oddělení analýzy biologických vztahů, oddělení laboratorního testování)
  • obchodní a marketingovou

 

GENERI BIOTECH s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti pro standard ISO 9001:2009